Documenten Openen

Nadat je een nieuw document hebt gecreŽerd en bewaard, kan je het op verschillende manieren opnieuw openen in de MS-Office-applicatie waarmee het werd aangemaakt, ten einde er wijzigingen in aan te brengen, het afdrukken, enzovoort.

We overlopen de verschillende werkwijzen om een document opnieuw te openen.

1. Via 'Onlangs geopend' in het Startmenu

 1. Klik op de Startknop links onderaan het beeldscherm om het Startmenu te openen

 1. Klik op de  menu-optie 'Onlangs geopend om een submenu te openen dat de 15 laatst geopende documenten bevat
 2. Klik in het submenu op de naam van het bestand dat je wenst te openen
 3. Het aangeklikte bestand wordt geopend in de Office-applicatie waarmee het werd aangemaakt

2. Met behulp van de 'Windows Verkenner'

 1. Open Windows Verkenner door bij wijze van voorbeeld met de rechter muisknop op de Startknop te klikken en in het snelmenu de optie 'Verkennen' aan te klikken

 1. Navigeer in Windows Verkenner naar het station dat en eventueel naar de map die het opgeslagen document bevat

 1. Dubbelklik (klik tweemaal kort na elkaar op) de naam van het te openen document

3. Via de documentenlijst in het Taakvenster van het Office- programma

 1. Open de gewenste Office-applicatie
 2. In het onderdeel 'Openen' van het Taakvenster (rechts op je beeldscherm) worden de laatst geopende documenten getoond

 1. Klik op de naam van het document dat je wenst te openen

4. Via de koppeling 'Meer...' in het Taakvenster van het Office-programma

 1. Open de gewenste Office-applicatie
 2. In het onderdeel 'Openen' van het Taakvenster (rechts op je beeldscherm) staat onder de lijst met laatst geopende documenten de koppeling 'Meer...'

 1. Klik op deze koppeling, of op het map-icoon dat de koppeling voorafgaat, om het dialoogvenster 'Openen' te openen

 1. Klik in de kolom links van het dialoogvenster op de knop 'Onlangs geopend' ,
  of (wanneer het document niet in deze lijst voorkomt) navigeer met behulp van het dialoogvenster - op dezelfde wijze als met Windows Verkenner - naar het te openen bestand
 2. Dubbelkik de naam van het document om het openen

5. Via de knop 'Openen' in het Office-programma

 1. Klik in de werkbalk 'Standaard' van de Office-applicatie op de knop 'Openen'
 2. Daardoor wordt het dialoogvenster 'Openen' geopend
 3. Navigeer in dit dialoogvenster (zoals in Windows Verkenner) naar het te openen document
 4. Dubbelklik de bestandsnaam van het document, waardoor het geopend wordt in het betreffende Office-programma